Het is een uiterst onwenselijke situatie, maar toch komt het regelmatig voor: een arbeidsconflict tussen werkgever en werknemer of tussen werknemers onderling. Mocht het zo zijn dat het conflict dat om wat voor reden dan ook is ontstaan, niet kan worden opgelost en de beide partijen geen toenadering zoeken tot elkaar, dan moet er actie ondernomen worden. Maar wat kun je nu het beste doen bij een arbeidsconflict? In deze blog geven we je wat houvast voor in deze lastige situatie.

Stappenplan oplossen arbeidsconflict:

  1. Stap 1: Intern oplossen

    In sommige gevallen kan het helpen om een afspraak te maken met de conflicterende partijen en de afdeling personeelszaken. Zij kunnen doorgaans proberen om te bemiddelen en oplossingsgericht de conversatie te leiden. Het is natuurlijk wel van belang dat het lid van personeelszaken wat het gesprek zal leiden enige ervaring of kennis heeft van conflictbemiddeling. Het is vanzelfsprekend erg belangrijk dat beide partijen nog welwillend tegenover het idee staan om het conflict op te lossen. Als dit niet het geval is, dan kan het conflict misschien beter extern worden behandeld.

  2. Stap 2: Mediation

    Mediation kan ervoor zorgen dat beide partijen tóch met elkaar om de tafel gaan met een derde onafhankelijke partij. Het is erg belangrijk dat deze derde partij onafhankelijk is zodat de conflicterende partijen zich hier goed bij op hun gemak voelen en niet het idee krijgen dat het twee-tegen-één is. Het is belangrijk dat de mediator compleet door het bedrijf of de persoonlijke omstandigheden heen kan kijken en alles zo neutraal mogelijk beoordeeld.

  3. Stap 3: Juridische stappen

    Mochten jullie er toch niet uit komen met de hulp van iemand van personeelszaken of door een mediator in te schakelen, dan kan het arbeidsconflict inmiddels zijn uitgelopen in een verstoorde werkrelatie en is het misschien beter om het contract te beëindigen. Om ervoor te zorgen dat je als werkgever zijnde geen fouten maakt, kun je hiervoor het beste contact opnemen met een gespecialiseerde arbeidsrechtadvocaat.

Ook interessant